Tenis Federasyonu Karakter Tasarımları

On iletişim Ajansı ile birlikte Tenis Federasyonu için hazırlanmış olan karakter tasarımları…

TENiSadam1 karakter tooneffects
tennisadam2 karakter
tennisadam3 karakter

Related Posts

Comments are closed.