İş Bankası Karakter Tasarımı

karakter tasarımı tooneffects

İş Bankası Insan Kaynakları projesi olan e-Akademi için bizden bir karakter tasarımı yapılması istenmişti. e-Akademi insan kaynaklarının eğitim departmanının inranet sisemi üzerinden uzaktan online eğitim sistemiydi.

karakter tasarım tooneffects

Karakater tasarımına başlarken verilen brief doğrultusunda ilk tasarımlarımızı sunduk. Sunulan örnek karakterler arasından birisi tercih edildi. Seçilen karakterimizi daha sonra üç boyutlu olarak modelleyerek son haline revizyonlar sonrasında getirmiş olduk.

 


karakter tasarimi tooneffects

Related Posts

Comments are closed.